ARTICLES

South Africa
20 Mites en Realiteite

20 Mites en Realiteite

Daar is baie pilare wat die Covid-narratief ondersteun. Hierdie versameling van 20 van die mees deurdringende mites sluit die realiteit van elkeen in, met verwysings.

20 Lies

20 Lies

There are many pillars that support the Covid narrative. This collection of 20 of the most pervasive myths include the reality of each, with references.