ARTICLES

20 Mites en Realiteite

20 Mites en Realiteite

Daar is baie pilare wat die Covid-narratief ondersteun. Hierdie versameling van 20 van die mees deurdringende mites sluit die realiteit van elkeen in, met verwysings.

20 Lies

20 Lies

by Nick Hudson | There are many pillars that support the Covid narrative. This collection of 20 of the most pervasive myths include the reality of each, with references.